Pogoji uporabe spletnega mesta www.testa.siPredstavitev


Obiskali ste spletno mesto podjetja Montažne hiše Testa d.o.o. .To spletno stran je za vas pripravilo podjetje Montažne hiše Testa d.o.o., Tomšičeva ul. 7, SI- 2000 Maribor, ki je prav tako skrbnik spletnega mesta v sodelovanju z  Domovanje d.o.o., Pod hribom 55, SI-1000 Ljubljana (info@domovanje.com). Podatki in informacije predstavljene na tem spletnem mestu, so bile pripravljene za vas strokovno in splošno, za vse ostale informacije se lahko obrnete na podjetje Montažne hiše Testa d.o.o., Tomšičeva ulica 7, SI-2000 Maribor. Obstaja pa možnost, da je pri vnosu vsebin ali na spletnem mestu prišlo do napak. Če ste opazili napako, vas prosimo, da nas na to opozorite na elektronski naslov info@testa.si. Z vstopom na naše spletno mesto vsakdo, brez omejitev in zadržkov, sprejema Splošne pogoje uporabe spletne strani. Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. kljub svojemu prizadevanju za korekten odnos do strank ne prevzema odgovornosti za morebitne napake (do katerih lahko pride zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali iz drugih razlogov) v vsebini, pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov. Ti so zgolj informativne narave, zato jih pred uporabo obvezno preverite. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katere koli vsebine, ki je dostopna na spletnem mestu ali prek njega, za komercialne ali javne namene. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov na spletnem mestu, kot tudi vsak poskus, da bi mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopali do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi zakoni v Republiki Sloveniji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste s splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate, ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. si pridržuje pravico, da brez obvestila spremeni ali dopolni te splošne pogoje.

Vsebina


Vsebina na tem spletnem mestu je zgolj informativnega značaja in je namenjena predvsem informiranju. Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih vzrokov. Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. se obvezuje, da bo storilo vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake. Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. izrecno izključuje odgovornost za tovrstne netočnosti ali napake. Vse vsebine na tem spletnem mestu so podvržene spremembam in lahko kadar koli postanejo netočne ali napačne. Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. ne jamči in ne zagotavlja, da je vsebina spletnega mesta popolna ali posodobljena. Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. ni zavezana posodabljati katere koli vsebine spletnega mesta in lahko vsebino spletnega mesta spremeni kadar koli brez predhodnega obvestila, prav tako lahko kadar koli izboljša ali spremeni spletno mesto.
Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. ni odgovorno za:
- lastnosti ali zanesljivost katerega koli proizvoda ali storitve, ki je pridobljena na povezanih spletnih straneh;
- podjetje ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, ki so posredovani s pomočjo povezovalnih povezav na druge informacijske strežnike.
- točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki jo na spletno mesto objavi tretja oseba,
- katero koli vsebino, objavljeno na povezanih spletnih straneh.

Uporaba "piškotkov" ("cookies")


Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. uporablja tehnologijo piškotkov, ki mu omogoča sledenje vaše poti po skrbnikovi spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori kadar bodo piškotki poslani.

Nastavitev preferenc za "piškotke" ("cookies")


Vaš spletni brskalnik lahko nastavite tako, da vas obvesti, kadar se na brskalnik namesti "piškotek". Vaš brskalnik lahko nastavite tudi tako, da zavrne ali sprejme vse "piškotke". Ti programi so nujni za upravljanje spletnega portala in zaradi varnosti.

Uporabniški podatki/osebni podatki


Podatke, ki jih podjetju Montažne hiše Testa d.o.o. posredujete preko spletnih strani, bo uporabil izključno z namenom oblikovanja ponudbe storitev in/ali izdelkov podjetja. Kadarkoli lahko uveljavljate pravico do dostopa, do popravka ali preklica dovoljenja za uporabo svojih osebnih podatkov. Za povezane spletne strani lahko veljajo določila o zaupnosti, ki se razlikujejo od določil v teh splošnih pogojih. Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. upošteva naravo interneta kot medija, preko katerega lahko posamezniki posredujejo povratne informacije ali druge podatke v zvezi s spletno stranjo. Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o., si bo po svojih najboljših močeh prizadevalo, da bodo tako posredovani podatki in povratne informacije, če bodo primerne in uporabne, tudi upoštevane. Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z vsakršnimi, s strani uporabnika posredovanimi podatki, in si pridržuje pravico, da kakršnekoli takšne podatke odstrani iz svojih baz brez obrazložitve ali predhodnega obvestila.

Obvestilo o avtorskih pravicah, industrijski lastnini in intelektualni lastnini


Uporabniki lahko informacije, besedila, slike ali druge grafične elemente, ki jih najdejo na tej spletni strani, uporabijo izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo in je ne smejo, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Montažne hiše Testa d.o.o..
To spletni mesto je intelektualna lastnina podjetja Montažne hiše Testa d.o.o.. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu (v nadaljevanju: vsebina), so zaščiteni z avtorskimi pravicami.

Zaščitni znaki /blagovne znamke


Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (v nadaljevanju: zaščitni znaki) prikazane na tej strani, so last podjetja Montažen hiše Testa d.o.o.. Njihova uporaba, trajen prenos na zasebni podatkovni vir, kopiranje ali distribucija na kakršen koli način brez pisnega dovoljenja podjetja Montažne hiše Testa d.o.o., glede na posamezni primer, je prepovedana. Uporabniki ne smejo uporabljati nobenega od teh zaščitnih znakov za kateri koli namen brez pisnega dovoljenja podjetja Montažne hiše Testa d.o.o., ki je lastnik zaščitnih znakov. Registrirane storitvene znamke Montažne hiše Testa d.o.o. so: »Gremo v hišo«.
Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem portalu, so last podjetja Montažne hiše Testa d.o.o. ali objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana. Vsaka nepooblaščena uporaba teh slik predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Povezane spletne strani (hiperpovezave)


Spletno mesto lahko vsebuje povezave na druge spletne strani, ki so povsem neodvisne od tega spletnega mesta. Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih straneh, na katere vodijo povezave s njegovega spletnega mesta. Do takšnih spletnih mest dostopate na lastno odgovornost.  To spletno mesto lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, tako da uporabniku omogoči, da zapusti to spletno mesto in si ogleda material v lasti tretje osebe ali da material v lasti tretje osebe prenese na to spletno mesto s pomočjo "obratnih" povezanih spletnih strani. Podjetje Montažen hiše Testa d.o.o. ni upravičeno spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine na povezanih spletnih straneh. Dejstvo, da podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. nudijo povezavo z določeno spletno stranjo ne vključuje nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali povezave v zvezi s to stranjo, njenimi lastniki ali ponudniki. Uporaba informacij s spleta in zanašanje na te informacije prinašajo določena tveganja, zato podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. poziva, da se s temi tveganji dobro seznanite, preden se zanesete na tovrstne informacije iz povezanih strani, jih uporabite ali pridobivate. Za povezane spletne strani lahko veljajo splošni pogoji, določbe o zasebnosti in zaupnosti podatkov, določbe o prenosu osebnih podatkov in druge določbe, ki se razlikujejo od določb, navedenih na tem spletnem portalu. Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. ni odgovorno za takšne določbe in izrecno izključujejo vsakršno lastno odgovornost glede teh določb.

Omejitev odgovornosti


Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o., izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali, ki je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabe spletnega mesta, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko svojega spletnega mesta. V primerih paketnih storitev, pri katerih so storitve podjetja Montažne hiše Testa d.o.o. dopolnjenje s storitvami drugih gospodarskih družb oziroma drugih oseb (v nadaljevanju: drugih oseb), podjetne Montažne hiše Testa d.o.o., na spletnem mestu omogoča drugim osebam objavo podatkov (in dostop do povezanih spletnih mest drugih oseb), namenjenih zgolj informiranju uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavljajo nasveta ali ponudbe. Ker so vsi tako objavljeni podatki zgolj informativne narave, jih pred uporabo obvezno preverite pri zaposlenih podjetja Montažne hiš Testa d.o.o. oziroma pri zaposlenih drugih oseb, če se informacije nanašajo na njihovo storitev. Vsi zahtevki glede kakršne koli napake ali kršitve, ki nastanejo v zvezi s storitvami drugih oseb, glede katerih so bile objavljene informacije na spletnem mestu, se uveljavljajo izključno proti tej drugi osebi. Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. izključuje kakršno koli lastno odgovornost, ki vključuje, vendar ni omejena le na odgovornost za kakršno koli neposredno, dodatno, posebno, posledično, naključno ali posredno škodo v zvezi z blagom ali storitvami, glede katerih so bile informacije objavljene na spletnem portalu, ki vključuje, vendar ni omejena le na odgovornost za kakršno koli dejanje, napako, opustitev, poškodbo, izgubo, nezgodo, zamudo ali nepravilnost, ki je posledica napake, malomarnosti ali drugega ravnanja druge osebe, in so s tem podjetja Montažne hiše Testa d.o.o. razbremeni kakršne koli odgovornosti glede navedenega. Vendar pa določilo tega odstavka v ničemer ne omejuje pravic oziroma zahtevkov uporabnikov po predpisih o varstvu potrošnikov.

Kako uporabljamo vaš naslov e-pošte


Vaš naslov e-pošte lahko uporabimo za to, da vam pošljemo naslednje vrste elektronskih obvestil:
•občasna sporočila o naših storitvah ter prodajne ponudbe podjetja,
•redne elektronske novice o storitvah podjetja Montažne hiše Testa d.o.o.,
•ugodne ponudbe naših poslovnih partnerjev, ki vam jih pošljemo v njihovem imenu,
•druga obvestila po elektronski pošti.
Odjava: »Če ne želite več prejemati ponudb ali drugih obvestil po elektronski pošti, izberite opcijo odjava in vpišite svoj elektronski naslov«.

Obvestila za javnost


Vsa obvestila za javnost in druga gradiva, ki so na spletnem portalu predstavljena, so bila, kolikor je podjetju Montažne hiše Testa d.o.o. znano, aktualna in točna ob njihovi objavi. Vendar pa lahko takšna informacija sčasoma zastari, zato se ne smete zanašati na dolgoročno točnost katerega koli gradiva po datumu objave. Vsi uporabniki morajo pozorno preveriti datum objave gradiva na spletnem mestu. Spremembe pogojev uporabe podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. si pridržujejo pravico, da kadar koli spremenijo ali dopolnijo te splošne pogoje. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinjate.

Oglasi, povezani s tem spletnim portalom


Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. občasno najame druga podjetja, da njene pasice ali drugačne oglase postavijo na druga spletna mesta ter pri tem izvajajo dejavnosti sledenja in poročanja (oglaševalski strežniki tretjih strank). Pri opravljanju svojega dela ta podjetja ne zbirajo osebnih podatkov za podjetje Montažne hiše Testa d.o.o., tudi jim ne posredujejo nobenih osebnih podatkov. Za oglaševalske strežnike tretjih strank veljajo njihove lastne politike na področju zasebnosti podatkov.

Informacije, ki zadevajo prihodnost


Nekatere informacije na tem spletnem mestu vsebujejo izjave, ki zadevajo prihodnost in vključujejo določeno mero tveganja in negotovosti, zato so veljavne samo na dan nastanka. Izjave glede prihodnosti prepoznamo po tem, da vključujejo besede "verjeti", "pričakovati", "predvidevati", "optimistično", "nameravati", "načrtovati", "bo/bodo" ali podobne izraze. Uporabniki naj se na te izjave ne zanašajo, saj veljajo samo na dan nastanka.

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij


Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem portalu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim osebam. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega portala, se lahko sproži sodni pregon.

Posodabljanje pogojev uporabe


Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.

Kršenje pogojev uporabe


Podjetje Montažne hiše Testa d.o.o. si pridržujejo pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega portala z določenega spletnega naslova.

Pristojnosti / veljavno pravo


Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega mesta in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega mesta je pristojno sodišče v Mariboru ob uporabi prava Republike Slovenije.

Objava sprememb


Zadnja posodobitev: december 2014
Montažne hiše Testa d.o.o.

 

VAŠE POVPRAŠEVANJE:


M: 031 399 311


Email: info@testa.si


Vaše povpraševanje >

Montažne hiše Testa d.o.o.

Tomšičeva ulica 7
2000 Maribor
Slovenija

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke